Voor professionals

Vanuit mijn persoonlijke verhaal – en met mijn ervaring als lerarenopleider en pedagoog – zet ik anderen aan tot nadenken.

Foto: Ruth van den IJssel

Ik verzorg lezingen en workshops voor (aankomend) professionals die vrouwen begeleiden bij het verlies van hun kind. Denk aan professionals in de geboortezorg (gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden), maatschappelijk werksters, uitvaartverzorgers, ritueel begeleiders of andere (aankomend) professionals.
Een lezing of workshop is altijd maatwerk en tijdens de bijeenkomst(en) speel ik graag in op de behoeften van deelnemers.

Geïnteresseerd in een lezing, workshop, gastles of andersoortig (scholings)traject? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Foto: Ruth van den IJssel